wtorek, 17 stycznia 2017

Pierwsze Szkolenie Ogniowe 2017 na WAT

W dniu 14 stycznia przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia 2 plutonu w nowym 2017 roku.
W ramach ćwiczeń przeprowadzono szkolenie strzeleckie na strzelnicy WAT w Warszawie. W szkoleniu ogniowym oprócz 1 i 4 drużyny, udział wzięły również 10 drużyna szkolna i 5 drużyna z 3 plutonu MzOT.  Po  wykonaniu strzelań przypomniane zostały zagadnienia z łączności, w tym tworzenie meldunków SITREP/SPOTREP, wyznaczanie współrzędnych według systemu UTM, oraz zakładanie maski przeciwgazowej na czas. W ramach szkolenia strzeleckiego, przeprowadzono strzelanie na dystansie 100 metrów z pozycji leżąc a następnie kilka ćwiczeń dynamicznych w postawie stojąc na dystansie 50 metrów. W drugiej części treningu przeprowadzone zostały zajęcia
powtórzeniowo-utrwalające z indywidualnej reakcji na kontakt, rzutów granatem, elementów akrobatyki taktycznej oraz  procedury patch to the road.

 Zdjęcia i filmy: Rollo i Misiek


KRO 2016

6 osobowa, wydzielona sekcja z 2 plutonu, łączona z członków 1 i 4 drużyny, wzięła udział w Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego w Mrozach, w dniach 28-30.12.2016. Kurs w grupie podstawowej obejmował: wykłady z zakresu informacji o armiach państw ościennych, zdobywania danych wywiadowczych o terenie działań, umiejętności wykonywania szkicu terenu, oraz organizacji posterunku obserwacyjnego, a także ćwiczenia praktyczne w terenie w zakresie technik patrolowania terenu i wykonywania szkiców obserwacyjnych. Kurs zakończył się ćwiczeniem egzaminacyjnym, które w sposób bezpardonowy obnażyło bardzo słabe przygotowanie większości kursantów do realizacji zadania. Po raz kolejny, co na kursach ON.pl jest widoczne od lat kursanci nie posiadali odpowiednio utrwalonej wiedzy podstawowej za zakresu działań piechoty, co spowodowało nieumiejętność zastosowania odpowiednich procedur w trakcie wykonywania zadania i ostatecznie jego nie wykonanie. Również sama organizacja i sposób prowadzenia kursu pozostawiały wiele do życzenia. Dowódca i pozostali członkowie 2 plutonu, pełnili w trakcie trwania kursu i wykonywania zadań taktycznych różne funkcje, w tym: dowódca plutonu kursantów, szef plutonu, dowódca drużyny, dowódca sekcji ubezpieczenia, główny nawigator plutonu. Po zakończeniu kursu dowódca 2 plutonu przedstawił kierownikowi KRO szereg uwag i wskazówek dotyczących formuły i sposobu prowadzenia zajęć, z nadzieją na wyciągnięcie wniosków i poprawę źle działających elementów przy organizacji kolejnego KRO.

Zdjęcia: Mazowiecka Obrona Terytorialna