O nas...


1 Mazowiecka Drużyna Obrony Terytorialnej "Czarny Lis" jest elementem projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej, Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl. Jest bezpośrednią kontynuatorką tradycji i metod działania istniejącej od 2005 roku na Mazowszu nieformalnej, pro-obronnej Grupy Zadaniowej Czarny Lis.


Celem głównym działalności 1 MzDOT "Czarny Lis" jest samodoskonalenie fizyczne i psychiczne, mające przygotować jednostki zdolne do radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach związanych z zagrożeniem życia, w tym w szczególności do walki obronnej w ramach ewentualnego, przyszłego konwencjonalnego konfliktu zbrojnego na terenie Polski. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez treningi prowadzone na wzór wojskowy, obejmujące ogólne i specjalistyczne ćwiczenia taktyczne a także poprzez symulacje pola walki, które są z kolei formą sprawdzającą nabytą wiedzę i umiejętności.


1 MzDOT "Czarny Lis" jest ukierunkowana na poszanowanie wartości patriotycznych oraz ich krzewienie i podtrzymywanie zarówno w wymiarze symbolicznym, jak i praktycznym w codziennym działaniu, w ramach funkcjonowania w swoich społecznościach lokalnych.