wtorek, 18 października 2016

Przygotowanie do Taktycznego Ćwiczenia Sprawdzającego 2016

W dniu 08.10.2016 roku poligon WAT-u gościł 2.pluton MzOT na treningu z zasad walki oraz obsługi sprzętu łącznościowego. Był on jednocześnie przygotowaniem do nadchodzącego TCS 2016.
W ramach zajęć 10. drużyna szkolna przeprowadzała przygotowanie do zbliżającej się certyfikacji unitarnej natomiast 1. i 4. drużyna trenowały takie zagadnienia jak:
- czyszczenie linii okopów,
- liniowa zasadzka natychmiastowa,
- natarcie na punkt umocniony,
- natarcie improwizowane,
- zerwanie kontaktu.

Podczas ćwiczenia natarcia na punkt umocniony, procedura wzbogacona została meldunkami radiowymi do dowództwa przy użyciu radiostacji RF-10.Nawigacja i łączność

W dniu 17.09.2016 roku 2. pluton Mazowieckiej Obrony Terytorialnej w sile 1, 4 i 10 drużyna szkolna przeprowadził kombinowany trening nawigacyjno-łącznościowy w podwarszawskim Sulejówku.
W trakcie szkolenia przećwiczone zostało:
Z zakresu nawigacji:
- praca z mapą
- orientowanie pozycji
- wyznaczanie marszruty,
- marsz na azymut
Z zakresu łączności radiowej:
- zasady prowadzenia komunikacji radiowej
- konstruowanie meldunków
- bezpieczeństwo komunikacji radiowej

Dodatkowo, 1 i 4 drużyna przećwiczyły kilka zasad walki i związane z nimi Standardowe Procedury Operacyjne, m.in:
- reakcja na kontakt,
- atak na punkt umocniony,
- zerwanie kontaktu

Na zajęciach demonstrowane były w celach edukacyjnych również elementy umundurowania i wyposażenia indywidualnego armii wschodnich, tj.: Rosji i Białorusi. Przygotowanie do KWM 2016

W dniu 27.08.2016 roku 2. pluton Mazowieckiej Obrony Terytorialnej w sile 1. i 4. drużyny wzmocniony 10. drużyną szkolną, realizującą głównie własny tryb nauczania przeprowadził trening w podwarszawskim Sulejówku. W trakcie szkolenia przećwiczone zostały:
- elementy musztry
- natarcie improwizowane
- zerwanie kontaktu
- w ramach urban operations (http://www.bits.de/NRANEU/others/amd-us-archive/fm3-06.11(02).pdf) :
 - podejście pod budynek
 - krojenie narożnika
 - ubezpieczenie okna w czasie przemieszczania się po ulicy
 - poruszanie się po ulicy
 - przekraczanie skrzyżowań
 - wejście do budynku
 - wejście na dach