piątek, 28 kwietnia 2017

Urban Operations - podstawy

22 kwietnia 2. pluton mazowieckiej Obrony Narodowej przeprowadził szkolenie z podstaw działania plutonu lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym. Celem szkolenia było przygotowanie plutonu do wykonania natarcia na obiekt post-fabryczny. W trakcie szkolenia poruszono następującą tematykę:
- teorię walki w terenie zurbanizowanym;
- podstawy zachowania sie i przemieszczania;
- reakcje na kontakt
- zdobywanie i czyszczenie pomieszczeń oraz zespołu pomieszczeń/CQB
- poruszanie się po klatkach schodowych
Każdy blok tematyczny został tak podzielony i zaplanowany aby wszystkie omawiane zagadnienia zostały przećwiczone w praktyce. W ramach szkolenia położono szczególny nacisk na wyrobienie prawidłowych nawyków podczas operowania w terenie zurbanizowanym oraz podczas walki na krótkim dystansie.
W dalszej części szkolenia pododdział otrzymał zadanie wejścia na teren zurbanizowany z terenu zielonego, przemieszczenie się i izolację taktyczną obiektu. Następnie grupa szturmowa otrzymała rozkaz wyczyszczenia piwnic oraz zdobycia zespołu pomieszczeń znajdującego się na pierwszym piętrze.
Ćwiczenie końcowe odbywało się w godzinach nocnych i przy użyciu oświetlenia taktycznego, pirotechniki hukowo-błyskowej oraz dymnej. Czyszczenie piwnic, bronionych przez dwóch byłych operatorów Formozy, wykonywała grupa szturmowa wydzielona z 1. i 4. drużyny podczas gdy 10. drużyna wykonywała izolację obiektu. Dojście do zespół pomieszczeń na pierwszym piętrze wymagał pokonania barykady na schodach przez grupę torującą.
Podczas ćwiczenia końcowego można było naocznie przekonać się jak wymagającym i wyczerpującym obszarem działań bojowych jest teren zurbanizowany. 
Fot.: Rollo

wtorek, 11 kwietnia 2017

Zasady Walki w systemie Laser-Tag

2 pluton MzOT korzysta w swojej działalności szkoleniowo-treningowej z różnego rodzaju strzeleckich narzędzi treningowych. W ostatnią sobotę 08.04.2017 r. w Sulejówku Czarny Pluton przeprowadził trening z użyciem nowego dla naszych strzelców narzędzia, jakim jest system laser-tag. W ciągu 8 godzin szkoleniowych, siłami 2 drużyn realizowane były ćwiczenia z zakresu: natarcia improwizowanego, obrony improwizowanej, zrywania kontaktu łuskaniem, rolowaniem i klasycznie, oraz liniowej zasadzki natychmiastowej. Całość realizowana była z użyciem karabinów w systemie laser-tag, co pozwoliło na prowadzenie kontaktów ogniowych na dystansie do 150 metrów, co w znaczny sposób zbliżyło nas do realnych dystansów walki ogniowej z broni palnej, w terenie leśnym o średniej widoczności. Ćwiczenia zostały zrealizowane ze szczegółowym omówieniem każdego elementu i zaowocowały szeregiem ciekawych wniosków, dotyczących wykorzystania wyżej wspomnianego narzędzia do pracy w Czarnym Plutonie. Planowane jest wykorzystanie broni treningowej systemu laser-tag w ćwiczeniach kwartalnych i rocznych Taktycznych Ćwiczeniach Sprawdzających.

Fot.: Misiek


czwartek, 9 marca 2017

Waissenberg IX

W dniu 04.03.2017 drużyny 1 i 4 ze składu 2 plt MzOT wzięły udział w symulacji militarnej Waissenberg IX, zorganizowanej przez JS 1410 ZS "Strzelec" z Otwocka. W okolicach wsi Dąbrówka i bunkrów w Dąbrowieckiej Górze strzelcy z Czarnego Plutonu wraz z gospodarzami z JS 1410 i sekcją Czarny Kot wykonywali charakterystyczne dla pododdziałów OT działania patrolowe, przeciwdywersyjne, konwojowe i wartownicze. W trakcie 8 godzin trwania symulacji organizowali również od strony inżynieryjnej bazę wypadową dla plutonu OT. Mimo braku kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, zadań do realizacji było sporo. Konwoje zmotoryzowane na Dąbrowiecką Górę, patrole ochronne wokół bazy, patrole kontrolno naprawcze  na punktach systemu radarowego rozsianego po terenie oraz służba wartownicza na posterunkach w bazie zapełniły czas trwania symulacji.

Fot. JS 1410 ZS "Strzelec"

sobota, 4 lutego 2017

Certyfikacja - próba generalna

Pętla taktyczna z 15 zagadnieniami z zakresu: nawigacji, łączności, bronioznawstwa, podstaw taktyki indywidualnej, rzutu granatem, maskowania, OPBMR, podstaw inżynierii i podstaw ratownictwa pola walki była zmorą kursantów z 10 drużyny szkolnej MzOT, którzy egzaminowani byli na poligonie WAT w dniu 28.01.2017. Obsługę poszczególnych punktów egzaminacyjnych stanowili strzelcy z drużyn 1 i 4, a nad przebiegiem całości czuwał dowódca 2 plt MzOT. Mimo mrozu, śniegu i lodu kursanci zrealizowali wszystkie postawione przed nimi zadania  egzaminacyjne. Po zakończeniu egzaminu, podano do wiadomości wyniki, omówiono błędy i wskazano najlepiej radzących sobie kursantów. W przedsięwzięciu udział wzięło 9 egzaminujących i 11 kandydatów. Realizacja tej pętli taktycznej była próbą generalną dla kandydatów do LPOT, przed certyfikacją regionalną na poziomie unitarnym.

Zdjęcia: Rollo i Cender
wtorek, 17 stycznia 2017

Pierwsze Szkolenie Ogniowe 2017 na WAT

W dniu 14 stycznia przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia 2 plutonu w nowym 2017 roku.
W ramach ćwiczeń przeprowadzono szkolenie strzeleckie na strzelnicy WAT w Warszawie. W szkoleniu ogniowym oprócz 1 i 4 drużyny, udział wzięły również 10 drużyna szkolna i 5 drużyna z 3 plutonu MzOT.  Po  wykonaniu strzelań przypomniane zostały zagadnienia z łączności, w tym tworzenie meldunków SITREP/SPOTREP, wyznaczanie współrzędnych według systemu UTM, oraz zakładanie maski przeciwgazowej na czas. W ramach szkolenia strzeleckiego, przeprowadzono strzelanie na dystansie 100 metrów z pozycji leżąc a następnie kilka ćwiczeń dynamicznych w postawie stojąc na dystansie 50 metrów. W drugiej części treningu przeprowadzone zostały zajęcia
powtórzeniowo-utrwalające z indywidualnej reakcji na kontakt, rzutów granatem, elementów akrobatyki taktycznej oraz  procedury patch to the road.

 Zdjęcia i filmy: Rollo i Misiek


KRO 2016

6 osobowa, wydzielona sekcja z 2 plutonu, łączona z członków 1 i 4 drużyny, wzięła udział w Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego w Mrozach, w dniach 28-30.12.2016. Kurs w grupie podstawowej obejmował: wykłady z zakresu informacji o armiach państw ościennych, zdobywania danych wywiadowczych o terenie działań, umiejętności wykonywania szkicu terenu, oraz organizacji posterunku obserwacyjnego, a także ćwiczenia praktyczne w terenie w zakresie technik patrolowania terenu i wykonywania szkiców obserwacyjnych. Kurs zakończył się ćwiczeniem egzaminacyjnym, które w sposób bezpardonowy obnażyło bardzo słabe przygotowanie większości kursantów do realizacji zadania. Po raz kolejny, co na kursach ON.pl jest widoczne od lat kursanci nie posiadali odpowiednio utrwalonej wiedzy podstawowej za zakresu działań piechoty, co spowodowało nieumiejętność zastosowania odpowiednich procedur w trakcie wykonywania zadania i ostatecznie jego nie wykonanie. Również sama organizacja i sposób prowadzenia kursu pozostawiały wiele do życzenia. Dowódca i pozostali członkowie 2 plutonu, pełnili w trakcie trwania kursu i wykonywania zadań taktycznych różne funkcje, w tym: dowódca plutonu kursantów, szef plutonu, dowódca drużyny, dowódca sekcji ubezpieczenia, główny nawigator plutonu. Po zakończeniu kursu dowódca 2 plutonu przedstawił kierownikowi KRO szereg uwag i wskazówek dotyczących formuły i sposobu prowadzenia zajęć, z nadzieją na wyciągnięcie wniosków i poprawę źle działających elementów przy organizacji kolejnego KRO.

Zdjęcia: Mazowiecka Obrona Terytorialna