sobota, 4 lutego 2017

Certyfikacja - próba generalna

Pętla taktyczna z 15 zagadnieniami z zakresu: nawigacji, łączności, bronioznawstwa, podstaw taktyki indywidualnej, rzutu granatem, maskowania, OPBMR, podstaw inżynierii i podstaw ratownictwa pola walki była zmorą kursantów z 10 drużyny szkolnej MzOT, którzy egzaminowani byli na poligonie WAT w dniu 28.01.2017. Obsługę poszczególnych punktów egzaminacyjnych stanowili strzelcy z drużyn 1 i 4, a nad przebiegiem całości czuwał dowódca 2 plt MzOT. Mimo mrozu, śniegu i lodu kursanci zrealizowali wszystkie postawione przed nimi zadania  egzaminacyjne. Po zakończeniu egzaminu, podano do wiadomości wyniki, omówiono błędy i wskazano najlepiej radzących sobie kursantów. W przedsięwzięciu udział wzięło 9 egzaminujących i 11 kandydatów. Realizacja tej pętli taktycznej była próbą generalną dla kandydatów do LPOT, przed certyfikacją regionalną na poziomie unitarnym.

Zdjęcia: Rollo i Cender