piątek, 31 maja 2013

Szkolenie unitarne i działania lekkiej piechoty

W dniach 16 marca i 27 kwietnia, odbyły się kolejno; zajęcia z zakresu kursu unitarnego, oraz zajęcia z zakresu kursu piechoty. Instruktorem prowadzącym zajęcia był  mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec. W obu zajęciach brało udział łącznie 8 zwiadowców Czarnego Lisa. Przeprowadzenie dwuelementowego szkolenia pozwoliło na doraźne wyrównanie poziomów wiedzy i przygotowania podstawowego poszczególnych członków drużyny, oraz zapoznanie się ze standardami działania jednostek przeszkolonych w ramach programu ON i jednostek strzeleckich.