Rekrutacja...

1 Mazowiecka Drużyna Obrony Terytorialnej "Czarny Lis" prowadzi rekrutację w systemie ciągłym. Poszukujemy ludzi, którzy interesują się działaniami o charakterze rozpoznawczym i lekkiej piechoty, posiadają co najmniej średnią sprawność fizyczną, którą chcą i są w stanie rozwijać, a przede wszystkim charakteryzują się silną wolą i wysokim poziomem samodyscypliny. Kandydaci chętni do wstąpienia w szeregi drużyny, powinni być przygotowani na wzmożony wysiłek fizyczny i psychiczny, wymagany w procesie stałego rozwoju i doskonalenia, tak na rzecz swojej własnej osoby, jak również na korzyść całego zespołu.


Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: 
- wiek: 21 - 40 lat 
- niekaralność 
- dobra kondycja fizyczna 
- wysoka motywacja do samodoskonalenia się w grupie osób o podobnych zainteresowaniach 
- dyspozycyjność czasowa, umożliwiająca udział w 2 treningach miesięcznie 
- mile widziane zainteresowanie dziedzinami: rozpoznanie, działania lekkiej piechoty 
- ze względu na nie koedukacyjny charakter grupy poszukujemy jedynie kandydatów płci męskiej


Procedurę wdrażania kandydata w szeregi 1 MzDOT "Czarny Lis", rozpoczyna około dwu-miesięczny okres kandydacki, w trakcie którego jest on zapoznawany ze specyfiką funkcjonowania drużyny, użytkowanym wyposażeniem, przydziałem zadań, oraz proponowaną dla niego w przyszłości specjalizacją. Okres kandydacki jest przestrzenią czasową dającą możliwość określenia czy dany kandydat wpisuje się w charakter funkcjonowania drużyny i czy rokuje szanse na rzetelne wykonywanie swoich nowo nadanych obowiązków.

Zakończenie okresu kandydackiego następuje na podstawie porozumienia dowódcy drużyny i kandydata, oraz pozytywnym rozpatrzeniu jego działalności w trakcie mijającego okresu. Samo wydarzenie ukończenia wstępnej procedury rekrutacyjnej, ma charakter sprawdzianu psychofizycznego w terenie i jest dosyć widowiskowym elementem końcowym. Po tym fakcie następuje szkolenie w zakresie wybranej wcześniej specjalizacji, z jednoczesnym zgrywaniem nowego zwiadowcy z pozostałymi członkami drużyny. Poprawne zaliczenie pierwszej planowej symulacji pola walki kończy całościowy proceder rekrutacyjny do 1 MzDOT "Czarny Lis".