czwartek, 31 marca 2016

Kurs Piechoty

W dniach 28 - 29.11.2015 odbył się w Mrozach kurs piechoty, zorganizowany przez Mazowiecką OT Stowarzyszenia ON.pl. 2 pluton w składzie 1 i 4 drużyny przeszedł w dniu pierwszym kursu wszystkie szkolenia i ćwiczenia przygotowawcze, a w dniu drugim zaliczył pozytywnie ćwiczenie egzaminacyjne, składające się z: reakcji na kontakt, zrywania kontaktu po drodze kilkoma technikami, marszu ubezpieczonego, reakcji na zasadzkę i natarcia na bunkier. Czarne i zwinne!

Batalion Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwdywersyjnych

2 pluton MzOT wziął udział w corocznym ćwiczeniu z zakresu walki w mieście. Czarny Pluton działał w składzie 3 kompanii, jako pododdział patrolowy na ulicach Siedlec. Zainteresowanych ćwiczeniem odsyłamy do ciekawego i rzetelnego artykułu, który pojawił sie na portalu Defence24.pl:
http://www.defence24.pl/268758,walki-z-zielonymi-ludzikami-w-siedlcach-czyli-wielkie-cwiczenia-obrony-terytorialnej

Poniższy film prezentuje częściowo działanie 1 i 4 drużyny, w tym wypowiedzi dowódców patroli i komentarz dowódcy 2 plutonu .


10 lat Czarnego Lisa

11 października 2015 roku w Pruszkowie odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia Czarnego Lisa. Obecni byli członkowie drużyny oraz dowódca plutonu, a tym samym ojciec założyciel tej grupy. W trakcie spotkania odbyła się pogadanka historyczna na temat historii Czarnego Lisa wraz z prezentacją filmów i zdjęć, obrazujących powstanie i rozwój drużyny. Wspominano byłych członków i sympatyków. Omówiono również plany rozwoju drużyny. Czarny Lis powstał w 2005 roku jako niezależna, nieformalna grupa proobronna, zrzeszająca osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności z zakresu działania Obrony Terytorialnej i  wojskowych działań rozpoznawczych. Przez lata był związany z mazowiecki środowiskiem airsoftowym, a w 2012 roku stał się oficjalnie częścią Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl, działając jako pododdział projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. Przez szeregi drużyny przeszło przez ostatnią dekadę prawie 50 osób, kandydatów, współpracowników i długoletnich członków. Aktualnie czarny Lis jest 1 drużyną 2 plutonu, Mazowieckiej OT, Projektu LPOT, Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl.

fot.: Marek Pracz

Certyfikacja LPOT 2015

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, gościła w dniach 26-27.09.2015 pododdziały projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej Stowarzyszenia Obrona Narodowa.pl. Powodem spotkania członków LPOT z całej polski była certyfikacja pododdziałów na dwóch poziomach: indywidualnym i zespołowym. 2 pluton w składzie 1 i 4 drużyna, ukończył certyfikację na poziomie indywidualnym w całości. Więcej informacji o tym wydarzeniu w linku: https://obronanarodowa.pl/news/display/447/

Taktyczne Ćwiczenie Sprawdzające

W dniach 29-30.08.2015 w okolicach miejscowości Okuniew pod Warszawą, Czarny Lis i Czarna Czwórka odbyły egzamin obejmujący elementy programu certyfikacji unitarnej, oraz zakres działania drużyny piechoty. Taktyczne Ćwiczenie Sprawdzające obejmowało: marsz ubezpieczony w terenie przygodnym na azymut z przekroczeniem przeszkody wodnej w postaci rzeki Długa, rozpoznanie terenu w pasie wzniesień i organizacja bazy przejściowej z jej umocnieniem i maskowaniem, prowadzenie obserwacji, utrzymywanie łączności radiowej z ośrodkiem dowodzenia, bytowanie nocne oraz obronę bazy atakowanej przez dwie grupy przeciwnika. Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Członkowie Czarnego Plutonu zdobyli nowe cenne doświadczenia, ale także upewnili się co do swoich umiejętności.