wtorek, 17 stycznia 2017

KRO 2016

6 osobowa, wydzielona sekcja z 2 plutonu, łączona z członków 1 i 4 drużyny, wzięła udział w Kursie Rozpoznania Ogólnowojskowego w Mrozach, w dniach 28-30.12.2016. Kurs w grupie podstawowej obejmował: wykłady z zakresu informacji o armiach państw ościennych, zdobywania danych wywiadowczych o terenie działań, umiejętności wykonywania szkicu terenu, oraz organizacji posterunku obserwacyjnego, a także ćwiczenia praktyczne w terenie w zakresie technik patrolowania terenu i wykonywania szkiców obserwacyjnych. Kurs zakończył się ćwiczeniem egzaminacyjnym, które w sposób bezpardonowy obnażyło bardzo słabe przygotowanie większości kursantów do realizacji zadania. Po raz kolejny, co na kursach ON.pl jest widoczne od lat kursanci nie posiadali odpowiednio utrwalonej wiedzy podstawowej za zakresu działań piechoty, co spowodowało nieumiejętność zastosowania odpowiednich procedur w trakcie wykonywania zadania i ostatecznie jego nie wykonanie. Również sama organizacja i sposób prowadzenia kursu pozostawiały wiele do życzenia. Dowódca i pozostali członkowie 2 plutonu, pełnili w trakcie trwania kursu i wykonywania zadań taktycznych różne funkcje, w tym: dowódca plutonu kursantów, szef plutonu, dowódca drużyny, dowódca sekcji ubezpieczenia, główny nawigator plutonu. Po zakończeniu kursu dowódca 2 plutonu przedstawił kierownikowi KRO szereg uwag i wskazówek dotyczących formuły i sposobu prowadzenia zajęć, z nadzieją na wyciągnięcie wniosków i poprawę źle działających elementów przy organizacji kolejnego KRO.

Zdjęcia: Mazowiecka Obrona TerytorialnaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz